ระเภทไขมัน
ได้แก่ไขมันสัตว์ ถั่วหลายชนิด (เว้นถั่วเหลือง) น้ำมันพืช เนย เนื้อ ไข่ มีประโยชน์ให้พลังความร้อนแต่ให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรทถึง 2 เท่า

โฆษณา