ในแต่ละวันอัยนาต้องทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน อัยนาต้องอาบน้ำ แปรงฟัน ทำความสะอาดร่างกาย เดินทางไปโรงเรียน ไปทำงาน เล่นหรือทำอะไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานจากสารอาหาร  แต่อัยนาเป็นคนผอม สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่ชอบทานอาหารที่มีผักถึงแม้จะถูกบังคับให้กินผักที่มีสีเขียว และจะทานอาหารไม่ตรงเวลา ถ้านักเรียนเป็นพ่อ แม่ อัยนานักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรให้กับอัยนา

ภารกิจ

1.อธิบายความหมายของอาหารทั้ง 5 หมู่ตามความเข้าใจของนักเรียนมาให้ละเอียด

 2.ให้นักเรียนอธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง แต่ละหมู่มีประโยชน์อะไรบ้างอธิบายมาให้เข้าใจพร้อมยกตัวอย่างมาว่ามีอะไรบ้าง

 3.นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาเวลาคนมีสุขภาพทางกายอย่างไร บอกวิธีพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล

โฆษณา