เกร็ดน่ารู้ จดจำ

สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารจะมีลำไส้สั้น แต่สัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารจะมีลำไส้ยาว

ผู้ทดลองผสมเทียมได้สำเร็จเป็นคนแรก คือ สปอลลาชานี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี

โดยเขาได้ผสมเทียมสุนัขจนสำเร็จ

สัตว์ที่สายตาสั้นแต่ดุร้ายที่สุดในโลก คือแรด

ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการว่าด้วยการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ คือ ชาร์ล ดาร์วิน นักชีววิทยาชาวอังกฤษ

สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคือ เสือชีต้า

นกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกคือ นกอินทรี

โฆษณา